Termeni și condiții

1.Condiţii generale de utilizare a platformei

1.1. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Condiţii de utilizare. Continuarea accesării website-ului confirmă acceptul dumneavoastră cu privire la aceste Condiții.

1.2. Condiţiile de utilizare pot fi modificate în orice moment, fără vreo notificare prealabilă; din acest motiv, recomandăm recitirea lor periodic.

1.3. Acest website foloseşte cookies. Continuarea accesării website-ului confirmă acceptul dumneavoastră.

1.4. Acest website poate fi supus apariţiei unor erori. Răspunderea noastră este limitată la actele întreprinse cu intenţie.

1.5. Acest website este operat de Asociaţia Planeta Verde, persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Str. Popa Tatu nr.22, bl.B, ap.1, Sector 1.

1.6. Scopurile acestui website sunt următoarele nelimitativ:

(a). informarea cetăţenilor asupra existenței unor puncte de colectare, pe tipuri principale de deşeu de ambalaj: plastic, hârtie/carton, metal/aluminiu, sticlă, fără însă a se limita la acestea.

(b). relaţionarea între entităţi economice, persoane juridice din domeniul HoReCa/retail mic, pe de o parte, şi colectorii de deşeuri de ambalaj, autorizaţi, pe de altă parte, pentru o mai bună gestionare a cantităţilor de deşeuri de ambalaj existente pe piaţa din România.

1.7. Întreg conţinutul acestui website este proprietatea intelectuală a Asociaţiei Planeta Verde.

1.8. Asociaţia Planeta Verde nu devine parte în raporturile generate între utilizatorii acestui website.

 

2. Condiții particulare aplicabile colectorilor

2.1. Accesul utilizând înrolarea cu utilizator și parolă pentru acest website este condiţionat.

2.2. Utilizarea este supusă urmatoarei proceduri:

(I) Colectorul trebuie să deţină autorizaţie de colectare a deşeurilor de ambalaj;

(II) Colectorul trebuie să comunice toate datele solicitate în vederea înregistrării pe acest website;

(III) Colectorul trebuie să asigure toate documentele de trasabilitate aferente deşeurilor de ambalaj colectate selectiv de către generatorii (HoReCa, mic retail, s.a.m.d.) înscrişi pe acest website;

(IV) Colectorul trebuie să fie acceptat de către partenerii susţinători ai campaniei, pentru a putea încheia contracte cu generatorii înscriși în platformă;

(V) Colectorul trebuie să asigure colectarea separată, de la generatori, a deşeurilor de ambalaj;

(VI) Colectorul acceptat, împreună cu generatorul de deşeuri înscris pe acest website, trebuie să semneze contractul de colectare separată a deşeurilor de ambalaj provenite din activitatea generatorului, fără a implica Asociaţia Planeta Verde şi/sau partenerii susţinători.

 

3. Condiţii particulare aplicabile entităţilor HoReCa şi mic retail, denumiţi în continuare generatori de deşeuri de ambalaj

3.1. Accesul pe acest website utilizând înrolarea cu utilizator și parolă este condiţionat.

3.2. Utilizarea este supusă următoarei proceduri:

(I) Generatorii trebuie să comunice toate datele solicitate în vederea înregistrării pe acest website;

(II) Generatorii înregistrați, împreună cu colectorii acceptați, trebuie să semneze contractul de colectare separată a deşeurilor de ambalaj provenite din activitatea generatorului, fără a implica Asociaţia Planeta Verde şi/sau partenerii susţinători;

(III) Generatorul trebuie să asigure, împreună cu angajaţii, selectarea deşeurilor de ambalaj pe fracţii, în vederea preluării acestora de către colector, în vederea reciclării.

 

4. Condiții particulare aplicabile persoanelor fizice

4.1. Persoanele fizice nu sunt condiționate de înscrierea pe acest website.

4.2. Acest website poate fi folosit de către persoanele fizice în vederea accesării hărţii “Reţeaua Verde” pentru a localiza punctele de colectare de deşeuri de ambalaj din proximitate.