Termeni și condiții

1. Condiţii generale de utilizare a platformei
1.1. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Condiţii de utilizare, precum şi Politica de Confidenţialitate şi Politica de Utilizare Cookie, parte integrantă din prezentele Termeni şi Condiţii. Continuarea accesării website-ului confirmă acceptul dumneavoastră cu privire la aceste Condiții.
Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea platformei supunându-se de drept prevederilor generale ale legislaţiei în vigoare.
1.2. Condiţiile de utilizare pot fi modificate în orice moment, fără vreo notificare prealabilă; din acest motiv, recomandăm recitirea lor periodic.
1.3. Acest website foloseşte cookies. Continuarea accesării website-ului confirmă acceptul dumneavoastră. Pentru detalii privind politica de cookies-uri puteţi accesa pagina Politica de Utilizare Cookie.
1.4. Acest website poate fi supus apariţiei unor erori. Răspunderea noastră este limitată la actele întreprinse cu intenţie.
1.5. Acest website este operat de Asociaţia Planeta Verde, persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Str. Popa Tatu nr.22, bl.B, ap.1, Sector 1.
1.6. Scopurile acestui website sunt următoarele nelimitativ:
(a) informarea cetăţenilor asupra existenței unor puncte de colectare, pe tipuri principale de deşeu de ambalaj: plastic, hârtie/carton, metal/aluminiu, sticlă, fără însă a se limita la acestea.
(b) relaţionarea între entităţi economice, persoane juridice din domeniul HoReCa/retail mic, pe de o parte, şi colectorii de deşeuri de ambalaj, autorizaţi, pe de altă parte, pentru o mai bună gestionare a cantităţilor de deşeuri de ambalaj existente pe piaţa din România.
1.7. Întreg conţinutul acestui website este proprietatea intelectuală a Asociaţiei Planeta Verde.
1.8. Asociaţia Planeta Verde nu devine parte în raporturile generate între utilizatorii acestui website.

2. Înregistrare pe platformă
În vederea asigurării relaţionării între generatorii de deşeuri de ambalaj şi colectori autorizaţi, este necesară înregistrarea acestora pe platformă, prin completarea unui formular specific fiecărei categorii. Contul de utilizator poate fi accesat pe baza unui username şi a unei parole.
Noi solicităm fiecărui utilizator înregistrat să acţioneze în mod onest şi etic atunci când foloseşte platforma. Nu putem fi siguri că toate informaţiile furnizate de utilizatorii înregistraţi sunt actuale şi corecte. Este responsabilitatea dumneavoastră să înregistraţi şi să menţineţi un profil corect astfel încât să primiţi informaţii precise prin intermediul site-ului www.inverde.ro. Utilizatorul este unicul răspunzător de activitatea pe care acesta şi/sau o altă persoană o desfăşoară prin intermediul contului creat.
În timpul procesului de înregistrare, utilizatorul îşi va stabili singur parola. Fiecare utilizator este responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole şi este în întregime responsabil pentru toate activităţile prin utilizarea acesteia. Parola şi profilul utilizatorului se pot modifica în orice moment, prin accesarea linkului: http://app.inverde.ro/login.

3. Condiții particulare aplicabile colectorilor
3.1. Accesul utilizând înrolarea cu utilizator și parolă pentru acest website este condiţionat.
3.2. Utilizarea este supusă următoarei proceduri:
(I) Colectorul trebuie să deţină autorizaţie valabilă de colectare a deşeurilor de ambalaj;
(II) Colectorul trebuie să comunice toate datele solicitate în vederea înregistrării pe acest website;
(III) Colectorul trebuie să asigure, la cererea generatorilor, toate documentele de trasabilitate aferente deşeurilor de ambalaj colectate selectiv de către generatorii (HoReCa, mic retail, ş.a.m.d.) înscrişi pe acest website;
(IV) Colectorul trebuie să fie acceptat de către partenerii susţinători ai campaniei, pentru a putea încheia contracte cu generatorii înscriși în platformă;
(V) Colectorul trebuie să asigure colectarea separată, de la generatori, a deşeurilor de ambalaj;
(VI) Colectorul acceptat, împreună cu generatorul de deşeuri înscris pe acest website, trebuie să semneze contractul de colectare separată a deşeurilor de ambalaj provenite din activitatea generatorului, fără a implica Asociaţia Planeta Verde şi/sau partenerii susţinători.
Cu privire la datele personale pe care APV le comunica colectorului, în vederea contactării generatorului (nume, prenume, adresa de e-mail şi companie), colectorul are calitatea de operator de date cu caracter personal, fiind obligat să folosească aceste date exclusiv pentru scopul pentru care i-au fost comunicate şi cu respectarea celorlalte obligaţii reglementate de Regulamentul general privind protecţia datelor, în sarcina operatorilor de date cu caracter personal.
Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal accesaţi Politica de confidenţialitate.

4. Condiţii particulare aplicabile entităţilor HoReCa şi mic retail, denumiţi în continuare generatori de deşeuri de ambalaj
4.1. Accesul pe acest website utilizând înrolarea cu utilizator și parolă este condiţionat.
4.2. Utilizarea este supusă următoarei proceduri:
(I) Generatorii trebuie să comunice toate datele solicitate în vederea înregistrării pe acest website;
Următoarele date vor fi comunicate colectorilor aflaţi pe o raza de 25 km, respectiv de de raza judeţului dvs., în vederea contactării generatorilor pentru colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje.
(II) Generatorii înregistrați, împreună cu colectorii acceptaţi, trebuie să semneze contractul de colectare separată a deşeurilor de ambalaj provenite din activitatea generatorului, fără a implica Asociaţia Planeta Verde şi/sau partenerii susţinători;
(III) Generatorul trebuie să asigure, împreună cu angajaţii, selectarea deşeurilor de ambalaj pe fracţii, în vederea preluării acestora de către colector, în vederea reciclării.

5. Condiții particulare aplicabile persoanelor fizice
5.1. Persoanele fizice nu sunt condiționate de înscrierea pe acest website.
5.2. Acest website poate fi folosit de către persoanele fizice în vederea accesării hărţii “Reţeaua Verde” pentru a localiza punctele de colectare de deşeuri de ambalaj din proximitate.

6. Confidenţialitatea şi prelucrarea datelor cu caracter personal
Respectăm confidenţialitatea datelor utilizatorilor şi ne angajăm să folosim datele cu caracter personal exclusiv în scopul pentru care au fost introduse respectiv asigurarea relaţionării între colectori şi generatori de deşeuri şi pentru informări referitoare la legislaţia deşeurilor. Prelucrarea datelor personale se supune Politicii noastre de Confidenţialitate, care face parte din prezentele Termeni şi condiţii.
Prin utilizarea site-ului sunteţi de acord cu Politica de Confidenţialitate. Dacă nu acceptaţi Politica de confidenţialitate, nu puteţi utiliza platforma.

7. Securitate
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor pe care este găzduit site-ul şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.
Implementăm măsuri de securitate rezonabile care sunt adecvate pentru detectarea existenţei viruşilor. Cu toate acestea, trebuie să aveţi în vedere faptul că măsurile de securitate existente pentru sistemele informatice de pe internet nu sunt în totalitate fiabile şi că, prin urmare, nu putem garanta neexistenţa unor viruşi sau a oricăror alte elemente care ar putea cauza modificări ale sistemelor dvs. informatice sau ale datelor şi fişierelor conţinute în sistemele dvs. Întotdeauna este recomandat utilizatorilor să folosească programe antivirus pentru conţinuturile pe care le descarcă de pe internet.
APV colectează şi stochează în mod automat informaţii în aşa numitele înregistrări ale serverului, pe care browser-ul folosit de utilizator le transmite către noi în mod automat. Aceste informaţii stocate pot include:
• Tipul şi versiunea browser-ului folosit;
• Tipul sistemului de operare folosit;
• Referinţa URL;
• Hostname-ul sau dispozitivul de pe care s-a făcut accesarea;
• Data şi ora la care serverul a primit informaţiile.
Informaţiile amintite mai sus nu pot face legatura cu o anumită persoană în mod individual. De asemenea, noi nu asociem datele colectate cu informaţii din alte surse. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a revizui informaţiile, ulterior, în cazul în care o suspiciune de utilizare în mod ilegal sau fără drept este supusă atenţiei noastre.

8. Contact
Întrebările, comentariile şi cererile referitoare la aceşti Termeni şi Condiţii trebuie adresate, în scris, către adresa de e-mail office@green-planet.ro sau printr-o scrisoare expediată la adresa Str. Ştirbei Vodă nr 58, sector 1, Bucureşti.