Politică de confidențialitate

INTRODUCERE

Prezenta Politică de Confidenţialitate descrie categoriile datelor dvs. pe care le prelucrăm, modalitatea şi scopurile în care le colectăm, în ce situaţii transferăm şi/sau dezvăluim date cu caracter personal şi diversele drepturi şi opţiuni de care dispuneţi în acest sens.
Vă rugăm să consultaţi şi Termenii şi Condiţiile noastre şi Politica Cookie, în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul platformei noastre.

În mod normal, platforma poate fi utilizată fără introducerea de date cu caracter personal. Când date cu caracter personal sunt colectate pe site (precum: companie, CUI, J, adresa companie, nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon), acestea sunt colectate întrucât persoana interesată furnizează aceste date în mod voluntar.

Ca regulă, APV şi Fepra colectează şi prelucrează datele pe care utilizatorii platformei InVerde.ro aleg în mod liber să le furnizeze.

Politica de confidenţialitate a platformei se aplică oricărui vizitator/utilizator al acesteia, precum şi oricăror date cu caracter personal prelucrate de către APV şi Fepra, prin intermediul platformei.
În măsura în care nu doriţi ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către APV şi Fepra vă sfătuim să nu ne accesaţi platforma şi să nu încărcaţi documente pe aceasta, să nu vă înregistraţi sau să nu ne transmiteţi, documente/informaţii care conţin date cu caracter personal.

CINE PRELUCREAZĂ DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?
Operatorii datelor dvs. sunt Asociaţia « Planeta Verde » (APV), persoană juridică română, cu sediul in Bucureşti, Str. Popa Tatu nr. 22, bl. B, ap. 1, sector 1, CIF 30216872, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor Judecătoria Sector 1 cu nr. 93/2010, denumită în continuare APV şi partenerul său, S.C. FEPRA INTERNAȚIONAL SA, persoană juridică română cu sediul în București, str. Burniței, nr. 24, biroul 11, etaj 1, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, având CUI 36226999 din data de 22.06.2016, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/8572/21.06.2016, denumită în continuare Fepra, în calitate de operatori asociaţi.

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM?
APV şi Fepra colectează şi prelucrează doar datele cu caracter personal pe care utilizatorii/vizitatorii le pun la dispoziţia acestora, pentru crearea contului de utilizator, precum prin accesarea şi vizitarea de către aceştia a platformei.

Colectăm informaţii cu ajutorul modulelor cookie (“cookie-uri de sesiune” şi “cookie-uri persistente”) pentru a ne ajuta să vă identificăm atunci când vizitaţi platforma.

De asemenea, este posibil ca terţe părţi, având calitatea de furnizori de aplicaţii, instrumente, widget-uri şi plug-in-uri de pe platforma noastră, să folosească mijloace automate de colectare a datelor privind interacţiunea dumneavoastră cu respectivele platforme. În această situaţie, datele sunt colectate direct de acei furnizori, ceea ce înseamnă că în legătura cu colectarea de date făcută de către furnizorii respectivi, persoanele ale căror date sunt prelucrate de către aceştia trebuie să consulte politicile de protecţia datelor şi notele de informare ale acelor furnizori întrucât, în cazul acelei prelucrări, se aplică politicile furnizorilor. Sub rezerva legislaţiei aplicabile, APV şi FEPRA nu sunt responsabile pentru practicile acestor furnizori privind protecţia datelor.

De asemenea, putem folosi servicii analitice ale unor terţe părti pe platforma, cum ar fi cele ale Google Analytics. Furnizorii care administrează aceste servicii folosesc tehnologii precum cookies, web server logs şi web beacons pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizaţi platforma noastră. Datele colectate prin aceste mijloace (incluzând adresele IP) pot fi transmise acestor furnizori sau altor terţe părţi relevante care folosesc aceste date, de exemplu, pentru a evalua utilizarea platformei.

Următoarele tipuri de date cu caracter personal pot fi prelucrate de APV şi Fepra: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, companie, adresa companie, CUI, J.

CUM COLECTEAZĂ APV şi FEPRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?
Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dvs. în anumite împrejurări, inclusiv:

• În momentul în care navigaţi, solicitaţi informaţii sau interacţionaţi pe platforma noastră;
• În momentul în care ne contactaţi, prin intermediul formularului de contact sau al numărului de telefon, paginii noastre de facebook, pentru a ne cere informaţii şi /sau detalii despre proiect, respectiv formulaţi o reclamaţie şi/sau o sesizare;
• În momentul în care ne puneţi, în orice fel, la dispoziţie, informaţii despre dvs., în vederea colaborării cu noi;
• În momentul în care solicitaţi, dvs. sau angajatorul dvs., crearea unui cont de utilizator, pe platformă, prin completarea formularului specific

În anumite împrejurări, colectam date cu caracter personal cu privire la dvs. de la o sursă terţă. Spre exemplu, putem colecta date cu caracter personal de la anagajatorul dvs. sau de pe canalele de social media. Vă rugăm să citiţi termenii şi condiţiile de confidenţialitate ale respectivelor platforme. În orice caz, cu privire la datele pe care la colectăm de la terţi, prezentele condiţii se aplică corespunzător.

TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Orice operaţiune care reprezintă o prelucrare, conform legii (cum ar fi, dar fără a se limita la colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dvs. cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

• Prelucrarea este necesară în vederea desfăşurării proiectului promovat prin platforma inverde.ro, respectiv pentru a vă ţine la curent cu informaţii noi legate de protejarea mediului înconjurător, informaţii cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaj, etc.
• Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale APV şi Fepra de a derula proiectul InVerde, respectiv de a informa în permanenţă utilizatorii cu privire la noutăţile în domeniul colectării deşeurilor de ambalaje, cu excepţia cazurilor în care interesele sau drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale prevalează asupra acestor interese.
• Consimţământul dvs., în cazul în care acesta este necesar şi dvs. ni l-aţi acordat

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

• Punerea în legătură generatorii de deşeuri cu colectorii autorizaţi de deşeuri de ambalaj din zonă;
• Informări cu privire la modificările dispoziţiilor legale în domeniul colectării deşeurilor;
• Furnizarea informaţiilor solicitate de utilizatori către APV sau Fepra;
• Soluţionarea oricăror cereri şi /sau reclamaţii din partea dvs., cu privire la platformă;
• Analizarea şi îmbunătăţirea platformei;
• Protejarea securităţii şi gestionarea accesului la sistemele IT şi de comunicare, website-ul şi celelalte sisteme;
• În scopul monitorizării şi evaluării conformităţii cu politicile şi standardele noastre;
• În orice scop aferent şi/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate.

Nu vom folosi datele dvs. cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.

PARTAJAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL
Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:

• În cazul în care sunteţi reprezentant al unui generator, datele dvs. personale sunt comunicate către colectorii ce se află în zona dvs., respectiv pe o rază de 25 de km faţă de adresa dvs., în vederea contactării dvs. pentru stabilirea unor relaţii contractuale privind colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaj generate de dvs., colectori care, la rândul lor, au calitatea de operatori de date personale.
• Vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanţe de judecată, autorităţi de aplicare a legii, autorităţi de reglementare sau avocaţi sau alte persoane, dacă se dovedeşte necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie.
• Putem folosi date cu caracter personal agregate şi statistici în scopul monitorizării folosirii platformei.
• De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu societăţile împuternicite – în principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara APV şi Fepra (furnizori pentru diverse servicii, cum ar fi servicii administrare şi găzduire platformă, servicii de publicitate) în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile menţionate mai sus, în numele nostru şi doar în conformitate cu instrucţiunile noastre. APV şi Fepra vor păstra controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal şi vor folosi măsuri corespunzătoare de protecţie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea şi securitatea datelor dvs. cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii;

De asemenea, APV şi Fepra îşi rezervă dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale în cazul unor operaţiuni de reorganizare şi/sau transfer al patrimoniului sau părţi ale patrimoniului către terţi cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Datele colectate prin plug-in-urile şi widget-urile terţelor părţi de pe platformă (cum ar fi: plugin-uri pentru ierarhizarea ştirilor, gestionarea distribuirii informațiilor pe diferitele canale sociale şi/sau pe diferite dispositive media, importul de informaţii/hărţi/etc) sunt colectate direct de furnizorii de plug-in-uri şi widget-uri. Acestor date li se aplică politicile de protecţia datelor ale respectivilor furnizori, APV şi Fepra neavând nicio răspundere faţă de prelucrarea datelor de către aceştia.

Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiţi sau ne acordaţi permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activităţi frauduloase sau infracţionale.
Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate către terţe persoane sau către parteneri în scopuri de marketing direct.

PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau acelea ale contractorilor noştri. Am adoptat toate măsurile ce se impun, atât cu privire la persoanele care intră în contact cu datele, spaţiile în care sunt prelucrate datele, cât şi cu privire la echipamentele tehnice utilizate în legătură cu prelucrarea datelor, pentru a ne asigura că datele sunt prelucrate în siguranţă, cu asigurarea confidenţialităţii acestora şi împiedicarea accesului neautorizat sau pierderii datelor.

ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbaţi prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă luaţi cunoştinţă de faptul că deţinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dvs., vă rugăm să ne anuntaţi prin comunicarea unui e-mail la adresa office@green-planet.ro.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?
APV şi Fepra au implementat măsuri tehnice şi organizatorice pentru organizarea procesului şi criteriilor prevăzute pentru ştergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal din contul de utilizator.

Datele dvs. cu caracter personal stocate în contul de utilizator vor fi şterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost primite sau atunci când solicitaţi ştergerea datelor, prin exercitarea dreptului de a fi uitat şi APV şi Fepra nu mai au obligaţia legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dvs. cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către APV şi Fepra a unui drept al dvs. sau al altei persoane în justiţie, până la finalul perioadei de retenţie relevante sau până la soluţionarea respectivelor acţiuni în instanţă.

Cu excepţia cazului în care ne solicitaţi în mod expres să stocăm datele dvs. cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiţie fără perioadă de păstrare, datele cu caracter personal din contul de utilizator vor fi şterse în termen de 3 ani de la ultima interacţionare cu dvs.

DREPTURILE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Sub rezerva anumitor condiţii legale, aveţi următoarele drepturi în legătura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

1. Dreptul de a cere accesul la aceste date
Aveţi dreptul de a obţine de la noi o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la următoarele informaţii: ce date prelucrăm, în ce scop, dacă acestea au fost divulgate terţilor şi cui, precum şi perioada de stocare a acestor date. Vă vom reinforma, de asemenea, cu privire la drepturile pe care le aveţi în ce priveşte datele personale, drepturi detaliate în această informare. Aveţi dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă. Puteţi solicita comunicarea informaţiilor de mai sus în format electronic, situaţie în care datele vor fi furnizate într-un format electronic utilizat de noi în mod curent, cu excepţia cazului în care solicitaţi comunicarea acestora în alt format.

2. Dreptul de a cere rectificarea datelor
Aveţi dreptul de a obţine, fără întârzieri nejustificate rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc şi/sau de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare. Puteţi să vă exercitaţi oricând acest drept prin transmiterea unui email la adresa office@green-planet.ro .

3. Dreptul de a cere ştergerea datelor
Aveţi dreptul de a cere ştergerea datelor personale care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligaţia de a şterge datele cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
• Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
• Vă exercitaţi dreptul de opoziţie, în condiţiile descrise la dreptul de opoziţie şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea
• Vă exercitaţi dreptul de opoziţie cu privire la utilizarea datelor dvs. în scopul marketingului direct
• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
• Datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale a operatorului în temeiul legislaţiei europene sau naţionale

4. Dreptul de a cere restricţionarea prelucrării
Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal, în următoarele condiţii:
• Dacă contestaţi exactitatea datelor prelucrate, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea datelor
• Dacă prelucrarea este ilegală, şi nu v-aţi exercitat dreptul de ştergere, aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării
• Dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă
• În cazul în care v-aţi opus la prelucrare, pe perioada pe care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• În cazul în care aţi obţinut restricţionarea prelucrării vă vom informa înainte de ridicarea restricţiei.

5. Dreptul la opoziţie
În orice moment aveţi dreptul din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale. Nu vom mai prelucra datele dvs. cu excepţia cazului în care avem motive legitime şi imperioase, pe care le vom dovedi, care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor drepturilor şi liberăţilor dvs. sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
De asemenea, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsura este legată de marketingul direct respectiv.
Atunci când vă opuneţi prelucrării, în condiţiile de mai sus, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate.

6. Dreptul la portabilitatea datelor
Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-aţi furnizat cu bună ştiinţă şi în mod activ sau observate de noi ca urmare a utilizării de către dvs. a serviciilor noastre, în structura utilizată de către noi în mod curent şi aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, putând cere transmiterea acestor date direct de la noi către alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Drepturile menţionate mai sus pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, adresată APV sau Fepra, la adresa Str. Ştirbei Vodă nr. 59, sector 1, Bucureşti, sau la adresa de e-mail office@green-planet.ro. Este posibil, în acest caz, să vă cerem să vă dovediţi identitatea comunicându-ne mai multe informaţii care să ne permită identificarea dvs. pentru a ne conforma cu obligaţiile de securitate pe care le avem şi a impiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim şi vă vom transmite un răspuns în timp util.
Dacă nu sunteţi mulţumit de răspunsul nostru, aveţi dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENŢIALITATE
Prezenta Politică de Confidenţialitate a fost actualizată în luna ianuarie 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza şi modifica periodic această Politică de Confidenţialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerinţelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afişa pe platforma noastră versiunea modificată a Politicii de Confidenţialitate şi/sau o vom pune la dispoziţie în alt mod.

CONFIDENŢIALITATE
Vă asigurăm ca datele dvs. se prelucrează cu respectarea legii, în condiţii de securitate şi confidenţialitate. Am adoptat toate măsurile necesare, atât intern, cât şi în ce priveşte colaboratorii, pentru a asigura respectarea acestui principiu. Solicităm partenerilor noştri îndeplinirea acelorlaşi condiţii de Securitate şi confidenţialitate, în ce priveşte datele personale. În cazul în care, iî baza consimţământului dvs. comunicăm date terţilor, solicităm acestora respectarea cerinţelor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

CONTACT
Dacă doriţi să ne contactaţi în legătură cu orice întrebări legate de prezenţa politicii de confidenţialitate, precum şi de prelucrarea datelor dvs., vă rugăm să ne transmiteţi un e-mail la adresa office@green-planet.ro sau să ne transmiteţi solicitare scrisă la adresa Bucuresti, Str. Ştirbei Vodă nr. 59, sector 11, Bucureşti.